Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Spolehlivý e-shop
se vzduchotechnikou

Reklamace

Reklamační podmínky e-shop e-vetrani

Reklamační podmínky e-shop www.e-vetrani.cz

Provozovatel internetového obchodu: obchodní korporace Multi-VAC spol. s r.o., se sídlem Pardubice - Polabiny, Fáblovka 586, PSČ 533 52, IČ 455 534 900, DIČ CZ455534900, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1478 (dále také jen „prodávající“)

1.       Kupující je povinen věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

2.       Kupující je povinen zboží přijmout a překontrolovat ho, v případě odeslání do místa určení je povinen při převzetí překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

3.       V případě poškození zásilky je kupující povinen sepsat zápis s doručovatelem o poškození zásilky.

4.       Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně, nejpozději však do tří dnů od doručení zásilky kontaktovat provozovatele e-shopu.

5.       Uplatnění nároku z vady zboží nebude uznáno:

-          při neuplatnění vady včas,

-          při nevhodném používání zboží,

-          při nedodržení pokynů k užívání stanovených výrobcem či dodavatelem,

-          při poškození výrobku neodbornou instalací,

-          nesprávným elektrickým zapojením,

-          zacházením nebo obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem,

-          při používání výrobku v podmínkách, které neodpovídají parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci,

-          v případě mechanického poškození zboží, zanedbání údržby zboží, vniknutí cizích látek do zboží,

-          v případě, že vada vznikla v důsledku úpravy provedené zákazníkem (nátěry, ohýbání, narušení pláště, odstraňování části výrobku, apod.),

-          vada vznikne neodbornou opravou či jiným zásahem do zboží,

-          zboží je poškozeno živly, včetně vniknutí média na bázi vody do zařízení nebo její kondenzaci.

6.       V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou vady, zboží, může se kupující s vytknutím vady (dále jen „reklamace“) obrátit na provozovnu Multi-VAC spol. s r.o., Pardubice - Polabiny, Fáblovka 586, PSČ 533 52 – obchodní oddělení, e-mail: eshop@multivac.cz, mob.: +420 725 409 535.  Reklamaci přímo na provozovně lze učinit od pondělí do pátku v době od 7:00 do15:30 mimo dny pracovního klidu a svátků.

7.       Kupující může zboží také zaslat přímo na adresu Multi-VAC spol. s r.o., Pardubice - Polabiny, Fáblovka 586, PSČ 533 52, včetně vyplněného reklamačního formuláře, který je k dispozici na www.e-vetrani.cz v sekci vše o nákupu, kde musí být popsána reklamovaná vady a uveden kontakt na kupující (zpáteční adresa a telefonní číslo). Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně kompaktního příslušenství a kopii faktury či dodacího listu. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

8.       Prodávající nejprve posoudí oprávněnost reklamace. Prodávající kupujícímu po posouzení oprávněnosti reklamace buď sdělí, že odpovědnost za vady neuznává a z jakého důvodu, a to písemnou formou, či reklamaci vyřídí. Oprávněná reklamace bude vyřízena v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění reklamace, u spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

9.       Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu.

10.    Pokud je reklamace uplatnění osobně kupujícím na provozovně prodávajícího, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem.

11.    Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení doby trvání vyřízení reklamace.

12.    Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněným uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

13.   Tento reklamační řád je platný a účinný od 31.7.2021

Záruční podmínky

 

  • Multi-VAC spol. s r.oposkytuje na všechny dodané výrobky záruční lhůtu 24 měsíců, platnou ode dne převzetí kupujícím (jako záruční list slouží buď faktura nebo dodací list vystavená firmou Multi-VAC spol. s r.o.)
  • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonné záruční době vady zboží, může kupující uplatnit nárok na reklamaci