Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Spolehlivý e-shop
se vzduchotechnikou

Slovník pojmů

Slovníček odborných pojmů

Co je bytové větrání?


Základní opatření k zajištění potřebné kvality vzduchu ve vnitřním prostředí

Proč větrat?


Nutnost zajistit přívod vzduchu pro dýchání
Zajistit odvod škodlivin z objektu
Odvést teplo z budov v letním období

Co je množství přiváděného/odváděného vzduchu?


Je to objem vzduchu, který proudí za danou dobu do definovaného prostoru nebo naopak z něj.
Obecně se udává v [m3/h] nebo [m3/s].
Lze ho vztáhnout na osobu [m3/h.os], nebo na podlahovou plochu [m3/h.m2]

Intenzita výměny vzduchu


Můžeme ji definovat jako podíl průtoku vzduchu, který vstupuje do dané místnosti/objem této místnosti
Nevztahuje se na počet osob v místnosti, ale dává informaci o tom, kolikrát za hodinu se vymění vzduch v dané místnosti

Intenzita větrání


Můžeme ji definovat jako podíl průtoku čerstvého venkovního vzduchu, který vstupuje do dané místnosti/objem této místnosti.
Nevztahuje se na počet osob v místnosti,
ale dává informaci o tom, kolikrát za hodinu je znečištěný vzduch v místnosti nahrazen čerstvým vzduchem

Doporučená množství větracího vzduchu


Koupelny 40 až 60 m3/h
WC 25 až 40 m3/h
Kuchyně 40 až 60 m3/h

Ventilátor pod omítku


Možnost zabudování ventilátoru pod omítku

Ventilátor s časovačem


Ventilátor se uvede do chodu např. zároveň s osvětlením a zůstane v činnosti i po vypnutí světla po dobu nastaveného časového doběhu

Zpětná klapka u ventilátorů

 

Zpětná klapka zamezí vnikání chladného ventovního vzduchu do místnosti při vypnutém ventilátoru

Automatická žaluzie u ventilátoru


Automatická žaluzie u ventilátoru zabraňuje zpětnému proudění vzduchu, když není ventilátor v provozu
Žaluzie se automaticky otevře/zavře při zapnutí/vypnutí ventilátoru. Tento typ ventilátoru není vybaven zpětnou klapkou

Kuličková ložiska


Ventilátory, které jsou vybaveny motory s kuličkovými ložisky, zabezpečují dlouhou životnost a vyšší výkon ventilátoru
Na tyto ložiska výrobce garantuje až 30 000 hodin nepřetržitého bezporuchového provozu. Takovéto provedení ventilátoru lze použít pro instalaci do stropu

Kluzná ložiska

 

Ventilátory, které jsou vybaveny kluznými ložisky, nedoporučujeme instalovat do stropu

Co je rekuperace?

 

Rekuperaci definujeme jako zpětné využití tepla z odváděného vzduchu.
Rekuperátor (rekuperační hliníkový deskový výměník) využije teplo vzduchu z odsávaného prostoru k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z venkovního prostředí.
Přiváděný a odváděný vzduch
jsou od sebe odděleny deskou, takže nedochází k jejich promísení.
Zajistí se tak maximální přenos tepla.

Co je rekuperační jednotka?

 

Rekuperační jednotka je větrací zařízení s rekuperátorem, ventilátory, ohřívačem a filtry.
Zajišťuje odvod použitého vzduchu (vzduch vydýchaný, obsahující pachy z kuchyně, WC, odéry, kouř, vlhkost …) mimo objekt.  
Nahrazuje ho čerstvým, ohřátým (v létě ochlazeným) vzduchem.
Řízené větrání s rekuperací tepla zajistí optimální využití vyrobeného (a již  zaplaceného) tepla.
V létě naopak lze  tohoto větrání využít k ochlazování vnitřního pobytového prostoru.

Co způsobuje hluk?

 

Protékající vzduch
Vibrace

V čem je udáván hluk?

 

Hladina akustického výkonu Lwa, vyjadřuje celkovou energii hluku.
Je nezávislá na poloze zařízení, okolních podmínkách a vzdálenosti od měřeného bodu. Udává se v [dB]

Hladina akustického tlaku Lpa, vyjadřuje energiii hluku v určitém místě. Musí být vždy doplněna o údaj o vzdálenosti od zdroje hluku, ve kterém byla měřena. Udává se v [dB(A)]

Dopad decibelů na člověka

 

0 dB(A) - práh slyšitelnosti
20 dB(A) - extrémně tiché - šelest lidí, tichá místnost
40 dB(A) - velmi tiché - vrčící lednička
60 dB(A) - středně hlasité - běžná konverzace, restaurace
80 dB(A) - velmi hlasité - městský provoz, nákladní auto
100 dB(A) - extrémně hlasité - symfonický orchestr, traktor
120 dB(A) - práh bolesti - startující tryskové letadlo

Tlaková ztráta potrubní trasy

 

Větrací systém je sestaven z celé řady komponentů vykazujících určité tlakové ztráty, které musí ventilátor překonávat
Celkový dopravní tlak ventilátoru se rovná součtu dílčích ztrát rozvodu - rovných potrubních úseků a tzv. vřazených odporů (tvarovek